Personvern

 Personvernerklæring for Mountain Adventure

  1. Formål med innsamling av personopplysninger: MountainAdventure har behov for å samle kontaktinformasjon om sine kunder for å kunne levere produktet til kunden og for å kunne ta seg betalt for produktet. Mountain Adventure beholder registrerte personopplysninger om kunder etter at produktet er levert og betaling foretatt i et kunderegister (CRM). Formålet med dette er å kunne distribuere nyhetsbrev pr epost til tidligere kunder.
  2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Mountain Adventure er daglig leder/eier.
  3. Det rettslige grunnlaget for innsamling av personopplysninger er gitt ved Personvernlovens §8, bokstav a
  4. Registrering av personopplysninger. Mountain Adventure registrer og tar vare på følgende personopplysninger om sine kunder: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt informasjon om hva slags produkt de har bestilt.
  5. Registrering av personopplysninger skjer ved at kundene selv fyller ut et elektronisk skjema for kontaktopplysninger og type produkt og sender dette inn til Mountain Adventure i forbindelse med kjøp av det aktuelle produktet.
  6. Personopplysningene oppbevares elektronisk av Mountain Adventure i et lokalt CRM-system (Customer relation management). Kunden (den registrerte) kan til en hver tid etter at et produkt har blitt levert og betaling foretatt, informere Mountain Adventure om at vedkommende ønsker sine personopplysninger slettet.
  7. Sikring av personopplysninger. Kun Mountain Adventure's daglige leder har tilgang til personopplysninger om Mountain Adventure sine kunder.
  8. Kontaktinformasjon for innsyn eller sletting av persondata: Registrerte som ønsker innsyn eller sletting av personopplysninger kan kontakte Mountain Adventure daglige leder på e-post pr. info@mountain-adventure.no